Almere, Nederland – De oldtimergemeenschap staat aan de vooravond van belangrijke wetswijzigingen die invloed zullen hebben op het bezit en gebruik van klassieke voertuigen. Deze wijzigingen zullen niet alleen de fiscale aspecten raken maar ook de verzekeringstechnische kant van het bezit van een oldtimer.

De overheid heeft aangekondigd dat de leeftijdsgrens voor motorrijtuigenbelastingvrijstelling zal worden verhoogd. Dit betekent dat eigenaren van voertuigen die jonger zijn dan de nieuwe grens nu rekening moeten houden met mogelijke belastingverplichtingen. Deze maatregel is genomen om de oldtimerdefinitie beter af te stemmen op de internationale normen en om de uitstoot te verminderen.

Daarnaast worden de regels voor de APK-vrijstelling aangescherpt. Waar voorheen voertuigen van 50 jaar en ouder waren vrijgesteld van de APK-plicht, zullen in de nieuwe regeling enkel voertuigen die als ‘museaal’ worden aangemerkt deze vrijstelling genieten. De criteria voor deze classificatie zullen nader worden uitgewerkt in samenwerking met oldtimerclubs en -verenigingen.

In reactie op de wetswijzigingen, zullen oldtimerverzekeraars hun polissen moeten herzien om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving. Dit kan leiden tot wijzigingen in de premiestructuur, dekking en de aangeboden services. Het is van essentieel belang dat oldtimerbezitters de ontwikkelingen nauwlettend volgen en hun verzekering aanpassen aan de nieuwe situatie.

De verwachting is dat deze wetswijzigingen de komende maanden geïmplementeerd zullen worden, waarbij er een overgangsperiode zal zijn om eigenaren de tijd te geven de nodige aanpassingen te doen. Gedurende deze periode is het belangrijk dat oldtimerbezitters contact houden met hun verzekeraars, belastingadviseurs en oldtimerclubs om te zorgen dat zij volledig op de hoogte zijn en blijven van de relevante ontwikkelingen.